Hướng dẫn cách lấy lại email hoặc tin nhắn đã gửi đi
Nếu bạn đã từng gửi một bức e-mail hoặc một tin nhắn trong lúc vội vàng và nhận ra bạn đã quên đính kèm file hoặc thậm chí tệ hơn là gửi sai người, bạn thường hoảng loạn hoặc bối rối trong trường hợp đó. Đó chính là lúc bạn cần kiểm soát thiệt hại. Sẽ có nhiều lúc bạn sẽ thấy rằng có lẽ bạn không thể hủy bỏ những gì bạn đã gửi đi nhưng cũng có lúc bạn có thể làm gì đó với lỗi lầm của bạn. Dưới đây là một số cách bạn có thể cứu vãn chính mình và thư điện tử hay tin …