Những quy tắc vàng mà người lịch sự nhất định phải biết
Dù có vẻ như chuyện ăn tráng miệng bằng loại muỗng nào hay không nghe điện thoại khi có bạn bè bên cạnh… nghe có vẻ không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên có những dịp, ví dụ như một bữa tiệc cùng đối tác làm ăn, thì bạn nên biết và áp dụng những quy tắc này để chứng tỏ mình là người văn minh lịch sự nhé. Ở nhà hàng 1.Đàn ông mở cửa cho phụ nữ bước vào trước. Sau đó đàn ông giúp phụ nữ cởi áo khoác. Nếu như đã đặt bàn trước, đàn ông phải tìm ra bàn đó ở đâu và dắt người …