5 lưu ý khi sử dụng Mobile Banking
Mặc dù các ứng dụng Mobile Banking đều sử dụng cơ chế bảo mật cao. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận tài khoản của bạn vẫn có thể bị truy cập trái phép, khi kẻ xấu có được những thông tin cá nhân cần thiết. Dưới đây là năm lưu ý khi dùng Mobile Banking: 1. Đổi mật khẩu sớm nhất sau khi nhận được thông tin kích hoạt dịch vụ Mobile Banking. Không nên đặt mật khẩu dễ đoán liên quan đến cá nhân như ngày sinh, tên, số điện thoại,… Mật khẩu càng phức tạp càng tốt (ít nhất tám ký tự), nên gồm cả chữ thường, chữ …