Cách để không bị ăn gian khi đổ xăng
Những chiêu gian lận này có người biết, có người không. Dù sao tôi vẫn muốn chia sẻ lại, lâu lâu bạn phải nhớ. Quên thì khổ lắm. Chú ý khi người đổ xăng “bấm cò” Chiêu ăn gian này chuyên áp dụng cho những khách hàng đổ xăng theo số tiền chẵn như 30.000, 40.000, 50.000 đồng… Nếu khách hàng vào cây xăng yêu cầu đổ 50.000 đồng thì khi đổ tới 30.000 đồng, nhân viên bán xăng chỉ cần bấm cò hai cái sẽ nhảy lên 50.000 đồng liền.Cách phòng tránh chiêu gian lận này là: đổ xăng theo lít, còn nếu đổ xăng theo tiền thì tránh …