Muốn biết mệnh của hai vợ chồng có hợp nhau hay không, hãy xem bảng dưới đây
Xem mệnh của hai vợ chồng có hợp với nhau hay không, mời các bạn xem bảng dưới đây: 1. Vợ chồng cùng mệnh KIM thì thành ra hai kim lẫn nhau, sinh đẻ không lợi, hay khẩu thiệt tranh cãi nhau. Có khi thành ra sự ly dị. 2. Chồng KIM vợ MỘC là kim mộc khắc nhau, tâm khổ cơ hàn, chồng nam vợ bắc. 3. Chồng KIM vợ HOẢ hay cãi nhau sinh lục đục khó khăn, cửa nhà thanh bần. 4. Chồng KIM vợ THUỶ thiên duyên tác hợp. Con cháu nhiều cơ nghiệp thịnh vượng. 5. Chồng KIM vợ THỔ phu thê hoà hợp con …