Những điều giúp cha mẹ sẽ có con thành đạt trong tương lai
Những bố mẹ sẵn sàng cho con làm việc nhà từ nhỏ là đang dạy con trở thành một nhân viên có trách nhiệm sau này. Không phải tự dưng mà trẻ nên người. Các nhà tâm lý phát hiện ra phần nhiều trẻ thành đạt có sự đóng góp của cha mẹ. Và đây là điểm chung của các bậc cha mẹ đó. 1. Họ cho trẻ làm việc nhà “Nếu lũ trẻ không rửa bát, thì có nghĩa là ai đó đang làm việc này hộ chúng. Khi đó, trẻ không chỉ được miễn trừ khỏi công việc, mà chúng cũng không học được rằng có việc là …