Bói năm kết hôn đẹp nhất cho 12 con giáp
Cùng xem tuổi kết hôn tốt cho 12 con giáp trong những năm tới nhé! 1.Người tuổi Tý, hồng loan tại Mão, thiên hỉ tại Dậu vì thế năm kết hôn đẹp nhất dành cho tuổi Tý là năm 2017 (năm Đinh Dậu). 2.Người tuổi Sửu, hồng loan tại Dần, thiên hỉ tại Thân nên năm 2016 sẽ là năm rất đẹp để tuổi Sửu tính chuyện trăm năm. 3.Người tuổi Dần, hồng loan tại Sửu, thiên hỉ tại Dậu, nếu bạn chưa kết hôn thì năm nay là cơ hội tuyệt vời để bạn có một hôn lễ mĩ mãn cùng với người mình yêu thương. 4.Người tuổi Mão, …