Mẹo nâng giá CPC để tăng thu nhập cho Google Adsense
Khi các Network không thanh toán các kênh die, rất nhiều bạn chuyển sang chơi Google Adsense. Google Adsense có điểm yếu là có nhiều Quảng Cáo có giá trị thấp. Google Adsense quảng cáo hiển thị, dựa trên các nhà quảng cáo trên Google Adword. Vì vậy Adsense sẽ hiển thị các quảng cáo trên kênh Youtube của bạn thông qua đó. Các nhà quảng cáo có thể tối ưu đấu giá quảng cáo của họ tới mức 1đ 1 click. Nếu có kinh nghiệm lâu dài. Google Adsense sẽ chia cho bạn 68% từ giá thầu quảng cáo. Vì vậy bạn sẽ nhận thu nhập rất ít từ …