Nghệ thuật kể chuyện trong kinh doanh
Học cách kể những câu chuyện lôi cuốn có thể giúp bạn bán được sản phẩm, gây dựng lòng tin từ người khác hay chỉ đơn giản là truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Học cách kể những câu chuyện lôi cuốn có thể giúp bạn bán được sản phẩm, gây dựng lòng tin từ người khác hay chỉ đơn giản là truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đã bao giờ bạn bị mê hoặc bởi một câu chuyện hấp dẫn hay chưa? Đó có thể là khi bạn thức rất khuya bởi không muốn rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, hoặc cố …