Cách để có 2 căn nhà trước 40 tuổi, và nghỉ hưu an nhàn
Năm nay mới 40 tuổi, tôi đã tậu được 2 căn nhà, một căn nhà để ở còn một căn cho thuê. Kế hoạch đến năm 45 tuổi, vợ chồng phải tậu thêm 1 căn nhà nữa làm của dưỡng già, sau đó chị sẽ xin về hưu sớm. Chị Đỗ Thị Thu Hương ở Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ , tôi đọc thấy đúng đấy, và mọi người cũng nên lấy đó làm tấm gương học hỏi và phấn đấu theo nhe: Tư tưởng đầu tư và tiết kiệm Trong số bạn bè cùng trang lứa, khá nhiều người có tư tưởng “làm đâu ăn đấy”, cuộc sống …