Mối liên hệ giữa ngón tay và tính cách của một con người
Trong thuật xem tướng, từ độ dài và hình dạng của ngón tay có thể nhận biết được khí chất, tính cách của một người, bởi giữa chúng có những mối liên hệ nhất định. Đối với việc phán đoán độ dài ngắn của ngón tay trên bàn tay mà nói, đại đa số bàn tay con người có tỷ lệ tương tự như nhau. Khi khảo sát độ dài của ngón tay cũng phải tiến hành đo thực tế mới có thể đưa ra kết luận cụ thể. Ngón tay dài: Thông thường mà nói thì ngón tay đại diện cho tư tưởng, bàn tay đại diện cho hành …