8 loại người trong thiên hạ, nhìn nhận chuẩn xác, không sai 1 ly
Thế giới có hàng tỷ người, nhưng tựu chung lại nằm trong 8 loại người: 1 – NGƯỜI HÈN: Người hèn sống phận ngựa trâu Người hèn có tính đi đâu cũng luồn Người hèn ngậm miệng luôn luôn Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay! 2- NGƯỜI NGAY: Người ngay ngẩn mắt ban ngày Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia. Người ngay đâu sợ miệng bia Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng. 3- NGƯỜI SANG: Người sang phong cách đàng hoàng Người sang cư xử rõ ràng dưới trên. Người sang thiên hạ biết tên Người sang luôn biết mình nên làm gì. 4- …