Nguyên tắc kinh doanh khiến người Nhật thành công trên khắp thế giới, rất đáng học hỏi
Khi người Nhật KD: Gieo mầm thiện, thiện báo đáp ta “Khách hàng là thượng đế” đó là phương châm được hầu hết các doanh nhân ở khắp nơi đặc biệt là ở Nhật Bản luôn luôn hướng tới. Doanh nhân Nhật luôn suy nghĩ rất chu đáo cho khách hàng của mình, và sự phục vụ của họ gần như đã đạt đến mức hoàn hảo. Khách hàng luôn là điều bất kỳ người kinh doanh nào cũng nghĩ tới và hiểu được tầm quan trọng dẫn đến việc thành công hay thất bại đều là do yếu tố này quyết định. Người Nhật thực sự coi trọng tầm …