11 kỹ năng mềm nhất định phải học nếu muốn thành công
Sau đây là 11 kỹ năng mềm dù rất khó để đạt được, nhưng khi đã nắm bắt tường tận, bạn sẽ chẳng mấy khi gặp khó khăn trong công việc. Phải thừa nhận một điều rằng những kiến thức học được trên ghế nhà trường chỉ đóng góp một phần nhỏ trên con đường sự nghiệp của bạn sau này. Thực tế, muốn công việc trôi chảy và đạt hiệu quả cao, cần phải trang bị những kỹ năng mềm quan trọng khác nữa. Sau đây là 11 kỹ năng mềm dù rất khó để đạt được, nhưng khi đã nắm bắt tường tận, bạn sẽ chẳng mấy khi …