Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ‘một lần’ để hưởng lương hưu
Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, từ 4/4/2016, lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng …