Con người dù xảo biện đến đâu cũng không thể gạt Thần Phật
Con người với vẻ ngoài khôn lanh, giảo hoạt, làm nhiều việc xấu nhưng lại giấu giếm đi một cách khôn khéo, nghĩ rằng sẽ che mắt được tất cả. Tuy nhiên, con người không thể gạt Thần Phật, cho dù có tinh khôn lanh lợi đến đâu, lúc thác rồi chắc chắn sẽ phải hoàn trả nghiệp mình từng gây ra. Vào triều Minh tại thị trấn miền núi tỉnh Tứ Xuyên có một vị quan họ Ngô nức tiếng thanh liêm. Dân làng ai ai cũng kính trọng vị quan này vì ông luôn tỏ ra chính trực, đối đãi tử tế với mọi người. Bản thân vị …
12 loại nhân quả báo ứng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người
Điều này chẳng phải mê tín hay tín ngưỡng nào cả, tất cả đều tích luỹ từ cách hành xử của mỗi người. 12 loại nhân quả báo ứng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mỗi người, đó là…. 1. Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều. 2. Người biết cảm ơn, sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn. 3. Hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều. 4. Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não. 5. Người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có …