Tuyệt đối không được làm những điều này vào ban đêm để tránh tà ma
Người xưa vẫn có câu nói rằng: ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’. Chúng ta ai cũng có lòng tin về ‘linh hồn’không nhiều thì ít, và sau đây là những điều cấm kỵ giúp bạn tránh khỏi việc ‘dẫn bước’ cho các ‘hồn ma’ xâm nhập vào ban đêm. Bởi vậy bạn phải tuyệt đối nhớ kỹ và thực hiện những điều sau đây nhé! 1. Không được mở gương cầm tay (gương nhỏ) vào ban đêm mà phải úp xuống (ma có thể vào nhà bạn thông qua gương) 2. Không ngủ chung mèo đen (Nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn) 3. …