Trẻ sống nơi khói bụi dễ bị tiểu đường
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đức cho thấy, những đứa trẻ sống trong môi trường giao thông ô nhiễm có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn gần 20% so với trẻ bình thường. Nhóm nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của ô nhiễm giao thông trên gần 400 trẻ em sống ở các đô thị nước Đức. Họ đã lấy mẫu máu của nhóm trẻ này để xét nghiệm, đồng thời đo mức độ ô nhiễm ở khu vực các em đang sống. Kết quả ghi nhận: Đối với nhóm trẻ sống ở môi trường ô nhiễm có nồng độ …