5 câu truyện cười chảy nước mắt về sự ‘Bá Đạo’ của người Việt Nam, rất đáng suy ngẫm
Dưới đây là tổng hợp các truyện cười về sự bá đạo của người Việt Nam. Nó không đánh đồng tất cả nhưng phần nào đó khắc họa lên thực trạng hiện nay của xã hội, đáng để mỗi người suy ngẫm. Truyện cười 1: Nói một đường làm một nẻo Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai???. Xin thưa rằng Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì …