44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt
Một số trình duyệt web thường chia sẻ số lượng lớn các phím tắt phổ biến. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, IE, Apple Safari hay Opera thì các phím tắt sau đây đều có thể sử dụng được. 1. Thao tác với Tab: Ctrl + 1 đến 8: Chọn một tab cụ thể đang mở, số thứ tự đánh từ trái sang phải Ctrl + 9: Chuyển tới tab cuối cùng Ctrl + Tab: Chuyển sang tab tiếp theo, thông thường là tab bên phải. (Ctrl+Page Up cũng làm việc nhưng chỉ trong IE). Ctrl + Shift + Tab: Chuyển sang tab trước …