Phong thủy cho kinh doanh được buôn may, bán đắt, phát đạt trông thấy
Muốn buôn may bán đắt bạn đừng coi nhẹ những tuyệt chiêu phong thủy kinh doanh sau đây. Nếu mở của tiệm kinh doanh ai cũng mong muốn làm ăn phát đạt, muốn buôn may bán đắt bạn đừng coi nhẹ những nguyên tắc phong thủy kinh doanh sau đây: Cần tránh những chọn những địa điểm có thế phong thủy sau: Thứ nhất: Tránh thế mặt quay vào ngõ cụt. Nếu cửa chính đối diện với ngõ cụt, luồng khí sẽ bị tắc nghẽn, ngược lại sẽ là nơi tụ uế khím đối với vận thế của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tài vận cũng dễ …