Xác định phương hướng không cần la bàn bằng phương pháp Owen Doff
Owen Doff là một phi công người Anh, trong suốt cuộc đời, ông đã phiêu lưu đi khắp nơi trên thế giới và đã tìm ra một cách để xác định phương hướng. Ông đã thử hơn 1000 lần từ khắp nơi, và cho kết quả gần đúng chỉ với một cây gậy dưới ánh mặt trời. Để tưởng nhớ công ơn của ông, người ta đã gọi phương pháp này theo tên của ông là Oweb Doff. Xác định phương hướng không cần la bàn bằng phương pháp Owen Doff Cách làm như sau: Cắm một cây gậy xuống đất khi trời nắng, vuông góc với mặt đất, đỉnh …