9 tác dụng tuyệt vời của quả ổi đối với sức khỏe
Công dụng, tác dụng của quả ổi đối với sức khỏe đã được y văn ghi nhận. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Cây ổi có tên khoa họclà Psidium guajava L., trong dân gian còn gọi là phan thạch lựu, thu quả, kê thỉ quả, phan nhẫm, bạt tử, lãm bạt, phan quỷ tử… Về thành phần hóa học, quả và lá đều chứa Sitosterol, Quereetin, Guaijaverin, Leucocyanidin và Avicularin; lá còn có Volatile oil, Eugenol; quả chín chứa nhiều vitamin C và các Polysaccharide như Fructose, Xylose, Glucose, Rhamnose, Galactose…; rễ có chứa Arjunolic acid; vỏ rễ chứa Tanine và …