Những quy tắc bán hàng nhất định bạn phải thuộc lòng
Nếu ghi nhớ thì bất kì hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu, bạn cũng sẽ bán được hàng như mong đợi. 1. Bán cho khách lạ, cần lễ phép. 2. Bán cho khách quen, cần nhiệt tình. 3. Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh 4. Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn 5. Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý. 6. Bán cho khách ít tiền, cần cho họ thấy sự thực tế 7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng 8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp 9. Khách hào phóng, bán cho họ …