Những câu chuyện thú vị đằng sau 10 thuật ngữ công nghệ phổ biến
Những từ như ‘spam’, ‘chuột’ và ‘hacker’ là những từ chúng ta ngay lập tức liên kết đến công nghệ. Khi sử dụng chúng thường xuyên trong thế giới mà công nghệ thống trị, chúng tự nhiên đã trở thành một phần trong từ điển. Thực tế, chúng ta hiếm khi đặt câu hỏi những thuật ngữ này khởi nguồn từ đâu hoặc tại sao chúng lại được sử dụng để miêu tả công nghệ. Tại sao thiết bị để điều khiển con trỏ máy tính lại được đặt tên một loài gặm nhấm bé nhỏ? Làm thế nào mà tên của loại thịt hộp lại trở thành cách để …