Để tìm ra ý tưởng khởi nghiệp sinh lời
Nếu như bạn đang có ý định tự mở ra doanh nghiệp của mình, thì chắc bạn đã có 1 số ý tưởng kinh doanh trong đầu, và hẳn là bạn cũng cho rằng ý tưởng kinh doanh của mình là một ý tưởng hoành tráng. Tôi ước gì nó là sự thật. Nếu như bạn đang có ý định tự mở ra doanh nghiệp của mình, thì chắc bạn đã có 1 số ý tưởng kinh doanh, và chắc hẳn bạn cũng cho rằng ý tưởng kinh doanh của mình là một ý tưởng kinh doanh hoành tráng. Tôi ước nó là sự thật. Bạn có biết rằng: lí …