Các phím tắt giúp bạn ‘sành sỏi’ photoshop
Nếu nhớ được các phím này, bạn sẽ xài photoshop nhanh, chuyên nghiệp hơn đấy! 1. Nhóm phím F F1: mở trình giúp đỡ F2: cắt F3: copy F4: paste F5: mở pallete brush F6: mở pallete màu F7: mở pallete layer F8: mở pallete info F9: mở pallete action 2. Nhóm phím chức năng TAB: tắt/mở các pallete SHIFT + TAB: tắt/mở các pallete trừ pallete tool CTRL + SPACEBAR: phóng to ALT + SPACEBAR: thu nhỏ ALT + DELETE: tô màu foreground CTRL + DELETE: tô màu background CTRL + SHIFT + N: tạo layer mới hiện hộp thoại CTRL + SHIFT + ALT + N: tạo layer …