Sử dụng tiền lẻ, tiền rách đúng chuẩn phong thuỷ để tiền tài vào nhà như nước
Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người có thói quen không coi trọng những đồng tiền lẻ, tiền rách, vứt tiền khắp nơi trong nhà…Họ không biết rằng chính những việc làm này có thể khiến gia đình quanh năm mạt vận, kinh tế khó khăn, sa sút…. Rất ít người nhận ra rằng những thói quen nhỏ nhất trong việc sử dụng tiền cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tài lộc gia đình, chính vì vậy cần phải coi trọng đồng tiền khi chi tiêu và phải tuyệt đối tránh những việc làm sau. Vứt bỏ đồng tiền bị rách. Có nhiều người vứt chỏng chơ những …