Những điểm chung của người giàu, và bạn có bao nhiêu điểm trong này
Theo nghiên cứu tại Mỹ thì những người giàu thường có chung nhiều đặc điểm. Hãy so sánh bạn với hình ảnh điển hình của một triệu phú được phát họa bên dưới, xem thử bạn có bao nhiêu % cơ hội trở thành triệu phú: 1. Họ thực sự giàu. Tài sản của họ ít nhất là 3,2 triệu USD, 16% trong số này có nhiều hơn 5 triệu USD, họ kiếm ít nhất 160.000 USD mỗi năm, một nửa trong số họ kiếm gần 500.000 USD mỗi năm. 2. Họ không trẻ, 80% trong số họ đều đã hoặc lớn hơn 50 tuổi. 3. Họ mất một thời …