7 Cách Thay Đổi Bản Thân Theo Hướng Tích Cực Chỉ Trong 30 Ngày
Cuộc sống của bạn bế tắc và bạn muốn thay đổi ư? Hãy thực hiện những điều sau trong 1 tháng, nó có thể khiến bạn có một cuộc sống hoàn toàn khác trước đấy. 1. Hãy ‘Offline’ Đầu tiên, hãy quên đi hoặc hạn chế tối đa mạng xã hội trong một tháng. Ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy ngày của mình dài hơn bình thường, đều này tuy khó chịu những nó sẽ giúp bạn làm nhiều điều mình cần làm hơn. Đây sẽ là việc của bạn để tận dụng quãng thời gian ‘offline’ đó. 2. Xác định mục tiêu của mình Sự rõ ràng trong …