Luật BHXH mới – Nhớ 5 điều này sẽ có lợi cho bạn
Mình có chia sẻ với mọi người luật BHXH mới qua bài Ai cũng phải biết 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới này , sau đây mình xin nói đơn giản hơn để mọi người cùng hiểu, để hiểu hơn quyền lời của bản thân trong sự thay đổi này. 1. Người lao động sẽ được phép quản lý sổ BHXH Đây dường như là thay đổi cơ bản và lớn nhất trong đợt sửa đổi này. Khi đó, người làm công sẽ được phép quản lý số BHXH để đối chiếu với cơ quan BHXH, kiểm tra xem công ty mà chúng ta làm việc có …