10 nguyên tắc chỉ dẫn cho quản trị thay đổi thành công
Các chuyên gia quản trị thay đổi và chiến lược cho rằng, việc nắm rõ 10 nguyên tắc sau có thể giúp các giám đốc điều hành thực thi các chuyển biến theo cái cách sao cho những thay đổi quan trọng diễn ra hôm nay sẽ trường tồn. Theo một khảo sát của trung tâm Strategy&/Katzenbach về ban điều hành cấp cao toàn cầu trong vấn đề văn hóa và quản trị thay đổi, tỷ lệ thành công của các chương trình thay đổi lớn rất thấp, chỉ 54%. Chi phí bỏ ra thì nhiều trong khi nỗ lực thay đổi lại đi sai hướng – không chỉ gây …
14 Điều Những Người Có Ý Chí Mạnh Mẽ Thường Làm Để Thành Công Hơn
Trong cuộc sống ai cũng có những lúc đạt đến giới hạn, bạn cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Cuộc sống đã đánh gục bạn. Bạn trở nên nản chí, tuyệt vọng và dường như không có một lối thoát nào. Vậy bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những người có thế xoay sở và biến sự khó khăn thành điều có lợi cho mình không? Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Nếu như tinh thần bạn mạnh mẽ thì bạn luôn có thể vui vẻ trong bất cứ tình huống nào. Và nếu bạn muốn trở thành một trong số họ …