Nhìn thấu nội tâm một người thật ra cũng không phải là điều gì quá khó
Muốn biết bản lĩnh thật sự của một con người, hãy xem cách họ đối mặt ra sao khi gặp thất bại. 1. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh ánh mắt họ. 2. Muốn biết giá trị của một, thì phải xem đối thủ của họ là ai. 3. Muốn biết nội tâm của một người trong đục thế nào, hãy xem bạn thân của họ là ai. 4. Muốn biết tính cách của một người, thì hãy xem chữ viết của họ như thế nào. 5. Muốn biết một người có vui vẻ hay không, không cần nhìn họ cười, hãy nhìn biểu cảm …