9 cách tạo thu nhập thụ động hiệu quả
Thuật ngữ “thu nhập thụ động” (passive income) nghe có vẻ ‘ngon ăn’ nhỉ ? Có tiền mà không phải làm gì. Tuyệt hảo! Tin tốt là chuyện đó không hẳn là hoang đường, có thể đạt được những dòng thu nhập mà không cần bỏ công sức duy trì nhiều. Chẳng có thu nhập nào hoàn toàn là thụ động. Luôn có việc phải làm, nếu không thì người khác sẽ nhảy vào giành lấy cơ hội và đẩy bạn ra khỏi cửa. Với suy nghĩ đó trong đầu, nếu bạn sẵn sàng biến nó thành sự thật thì chẳng có lý do nào mà không bắt đầu. Sau …