Học thuyết Thủy – Hỏa của Hải Thượng Lãn Ông
Với Hải Thượng Lãn Ông, y lý của Đông phương với các học thuyết triết học duy vật cổ như âm dương, ngũ hành… được vận dụng vào lĩnh vực y học đã được khai thác một cách sâu sắc và sáng tạo. Tại sao lại gọi là “Học thuyết Thủy hỏa”? Học thuyết thủy hỏa hay còn gọi là học thuyết tâm thận, được Hải Thượng Lãn Ông xây dựng dựa trên cơ sở của các học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng tượng của YHCT Đông phương. Với thuyết âm, dương, thủy thuộc nước thuộc âm, hỏa thuộc lửa thuộc dương, với thuyết ngũ hành, thủy hỏa lại …