10 Điều Phật Dạy Về Cách Chọn Bạn
Olivier Goldsmith từng nói: “Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng”. 10 điều Phật dạy về các loại bạn xấu cần tránh sẽ giúp đọc giả “chọn bạn mà chơi”. Trên đây chỉ là một ví dụ cho định nghĩa về tình bạn, tuy nhiên thế nào là một người bạn thực sự vẫn còn là một câu hỏi chưa có đáp án chung trong mọi trường hợp bởi các tình huống trong cuộc sống diễn ra rất khác nhau và thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, để khẳng định người thế nào không phải là bạn tốt thì có lẽ dễ dàng …
Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai…
Có câu nói rằng: “Lúc gian nan mới hiểu được lòng người!”. Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới biết được thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái. Người bạn quen rất nhiều, người bạn biết cũng rất nhiều, nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn khó hỏi được bao nhiêu? Không cần biết rằng bạn từng chơi với bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn chơi với bạn. Cuộc sống là vậy, dù ngày ngày ăn uống tiệc tùng …