Từ vị trí mọc tóc bạc đoán ra tình trạng sức khỏe
Nhắc đến tóc bạc, chúng ta nghĩ ngay đến tuổi già sắp đến, nhưng tóc bạc cũng là dấu hiệu báo hiệu bệnh tật. Từ vị trí mọc tóc bạc có thể phán đoán ra tình trạng sức khỏe. Tóc bạc ở trán – tỳ, dạ dày rối loạn Khu phản xạ tương ứng với trán là dạ dày, tỳ. Người có dạ dày, tỳ không tốt thường chướng bụng, đầy hơi, đau bụng, acid vị toan, nhạt miệng khát, tay chân lạnh, phân lỏng. Có người thường xuyên kèm theo hôi miệng, ăn quá nhiều hoặc tay chân phù thũng, dạ dày lạnh thích ấm, tiểu tiện lâu vv, …