14 Điều Những Người Có Ý Chí Mạnh Mẽ Thường Làm Để Thành Công Hơn
Trong cuộc sống ai cũng có những lúc đạt đến giới hạn, bạn cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Cuộc sống đã đánh gục bạn. Bạn trở nên nản chí, tuyệt vọng và dường như không có một lối thoát nào. Vậy bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những người có thế xoay sở và biến sự khó khăn thành điều có lợi cho mình không? Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Nếu như tinh thần bạn mạnh mẽ thì bạn luôn có thể vui vẻ trong bất cứ tình huống nào. Và nếu bạn muốn trở thành một trong số họ …