5 việc nên làm để có 1 tuần làm việc hiệu quả
Hiệu quả làm việc của một tuần phần lớn phụ thuộc vào những gì bạn tập trung hoàn thành trong mỗi ngày làm việc, và vào việc bạn phân bổ thời gian ra sao cho những công việc nặng. Làm việc chăm chỉ hơn không có nghĩa là trở nên năng suất hơn. Luôn luôn có cách tốt hơn để giải quyết những công việc tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Hãy cùng chúng tôi tìm ra cách làm việc thông minh của riêng mình để xử lí nhiều việc hơn nhằm có một khởi đầu tốt nhất cho 1 tuần mới! Dưới đây là một số việc …