Làm sao để đoán biết vợ chồng có ‘tướng phu thê’?
Theo nhân tướng học, từ bề ngoài của người ta hoàn toàn có thể xác định được hai người có “tướng phu thê” hay không, cũng chính là đoán được họ có thể sống với nhau hạnh phúc được hay không. Phía dưới đây là ba loại tướng mạo của nam và nữ cho thấy họ có “tướng phu thê”: 1. Tướng mạo vợ chồng: Âm dương phối hợp Nếu như hai vợ chồng mà một người cao lớn, một người lại thấp bé, nhìn thì thấy họ không cân xứng, nhưng kỳ thực xét về tướng mệnh thì đây lại là “tướng vợ chồng” rất tốt. Tướng mạo loại …