Vấn đề người thông minh mắc phải
Người thông minh thường là những người có chỉ số IQ cao. Họ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và trở thành chuyên gia giỏi ở một lĩnh vực nhất định. Họ thường nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng trong môi trường làm việc nhóm, liệu sự thông minh có đem lại sự thành công cho họ? Liệu những người thông minh có phải là những nhà quản lý tài năng? Thực tế cuộc sống đã cho thấy không hẳn như vậy. Trong một số trường hợp, thông minh quá lại là một điểm yếu, vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu những vấn đề của …