Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương
Bài “Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương” được khấn tại các bàn Thánh trong các đền, chùa ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, Mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả. Hôm nay là: ngày………….tháng…………..năm…………………………. Tín chủ con là:……………………………………………………………… Ngụ tại:…………………………………………………………………….. Chúng con thành tâm dâng hương hoa, lễ vật, cầu mong Tam Bảo chứng mình, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con …