Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn ở chùa Hương
Đền Trấn Song trong Quần thể di tích chùa Hương thường gọi là đền Cửa Võng, xưa chỉ là một ngôi miếu nhỏ do dân làng Yến Vỹ xây dựng lên từ thuở xa xưa đế thờ bà “Chúa Rừng” có tên hiệu là “Thượng Ngàn Vân Hương Công Chúa Lê Mại Thánh Mầu”. Bài “Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn ở chùa Hương” tại đền Trấn Song. ——————————————————————— Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Hương từ chúng con dốc lòng kính lạy Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn Tinh Công …