8 thói quen xấu vô tình làm tổn hại vận khí của bạn
Người xưa vẫn dạy rằng “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Quả thật, từ mỗi cử chỉ, hành vi, dáng vẻ hay lời nói của một người là có thể nhìn ra được tính cách, phẩm chất, vận mệnh của người đó. Và những thói quen xấu nếu không chịu sửa bỏ đi thì có thể làm tổn hại vận khí của cả đời. Trong cuộc sống này, hầu như ai ai cũng đều hoặc ít hoặc nhiều có những thói quen xấu. Nhưng nếu như chúng ta không tiến hành cải sửa, chúng có thể sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến vận khí của cả đời chúng …