Nhận biết một mối quan hệ chỉ nên dừng nên dừng ở ranh giới xã giao
Trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều người, nếu gặp phải 9 kiểu người sau, tốt nhất chỉ nên xã giao, không nên thân thiết. 1. Người coi nhẹ lời hứa Người coi lời hứa như trò đùa, thuận mồm hứa rồi chẳng bao giờ thực hiện được. Người không có chữ tín này có đáng thân thiết? 2. Người luôn tâng bốc bạn Một người tiếp cận bạn có mục đích, nói chuyện không thật lòng, không có thành ý, lúc cần thì nhiệt tình, lúc không cần sẵn sàng bỏ rơi bạn. Loại người như vậy, không đáng tin tưởng. 3. Người luôn muốn chuộc lợi Nhìn …