Xem nhân trung đoán biết vận mệnh
Trong nhân tướng học, xem nhân trung có thể dự đoán được tình trạng sức khỏe, tuổi thọ, năng lực của hệ sinh dục cũng như đạo đức của người đó. NHÂN TRUNG LÀ GÌ Nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên, còn được gọi là Thọ đường và Tử đình. Cho đến nay chúng ta vẫn không hiểu nhân trung được sinh ra có tác dụng gì, chỉ biết rằng trong y học thì có một huyệt khá quan trọng nằm ngay bên dưới nhân trung gọi là huyệt nhân trung. Theo y văn, huyệt nhân trung có tác dụng khai khiếu, thanh …