Top 3 con giáp trọn đời được hạnh phúc, bình an
Những con giáp này được sinh ra bởi ngôi sao chiếu mệnh nhẹ nhàng, hòa nhã… với người xung quanh, mang đến hạnh phúc cho bản thân. 1. Người sinh tuổi Sửu Trong số 12 con giáp, những người tuổi Trâu rất “biết đủ”, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền mới là hạnh phúc lớn nhất cả đời. Người tuổi Sửu là những người hướng nội, nho nhã, chăm chỉ làm việc, quan niệm đạo đức bảo thủ khá mạnh. Họ cũng là người có tính tình thẳng thắn và quang minh chính đại. Để gia đình hòa thuận, những …