Trên đầu có 1 xoáy, 2 xoáy, 3 xoáy nói gì về vận mệnh của bạn?
Trên đầu mỗi người thì ai cũng có xoáy, có người có 1 cái có người có 2 cái, thậm chí là 3 cái. Vậy những xoáy này nói lên điều gì? Người có 1 xoáy Người 1 xoáy tương đối ngang ngược, kiên cường, khi đối diện với khó khăn thì không dễ bị khuất phục. Làm việc tương đối có nguyên tắc và công bằng, nếu như bị xâm phạm quyền lợi thì những người này sẽ đấu tranh đến cùng. Người có 2 xoáy Người có 2 xoáy tương đối ít hơn, những người này rất thông minh, nhiều sáng kiến, về mọi phương diện đều tương …