9 điều quyết định thu nhập của bạn
Có khi nào bạn thắc mắc bản thân làm việc vất vả, lại tăng ca nhưng thu nhập vẫn không đáp ứng nhu cầu? 1. Hình tượng “Hình tượng tốt, khí chất cao”. Trong xã hội coi trọng vẻ ngoại như hiện nay, hình tượng tốt luôn là một lợi thế lớn. Một khuôn mặt bắt mắt, một bộ trang phục tươm tất là một hành trang không thể thiếu với bất cứ ai. 2. Giao tiếp Những người giao tiếp tốt luôn có nhiều cơ hội hơn, đầu tiên phải đi nghe ngóng, phải tìm hiểu các tin tức trước mới có được những tin tức hữu dụng, sau …