11 loại giấy tờ liên quan đến bảo hiểm bị bãi bỏ

Từ 1/10, nhiều thủ tục được ban hành trong giai đoạn từ 2012-2014 sẽ được bãi bỏ nhằm đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết bảo hiểm xã hội, y tế.

Tổng cộng có 11 loại giấy tờ, thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra quyết định loại bỏ.

giay-to-bao-hiem

Cụ thể gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A và 11B; Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận; Xác nhận đang đi học của nhà trường; Đề nghị tạm ứng mai táng phí; Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học và làm việc ở nước ngoài; Giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chưa bệnh bảo hiểm y tế; Đề nghị xác nhận chữ ký; Danh sách xác nhận người hưởng chế độ bảo hiểm hàng tháng qua tài khoản ATM; Xác nhận người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM.

Hầu hết các loại giấy tờ này đều được ban hành từ năm 2012 – 2014. Cơ quan này cũng đang rà soát và tiến hành đơn giản hóa quy trình nhận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung công văn hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người tham gia. Tính đến hết tháng 5/2015, cả nước có 64,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái, diện bao phủ trên 71% dân số.

Thanh Hòa